การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

 

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download เอกสาร  การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (14318 downloads)

 

About ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช RN, PhD

Comments are closed.

Scroll To Top