การตรวจร่างกายเด็ก

 

การตรวจร่างกายเด็ก โดย อ.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download เอกสาร  การตรวจร่างกายเด็ก (8974 downloads)

 

 

About ผศ. ดร. ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ email address: thitima@cmnb.org

Comments are closed.

Scroll To Top