ผลของโปรแกรมอบรมเรื่องการนวดทารกต่อความรู้การนวดของผู้ดูแล

บทความวิจัยเรื่องของโปรแกรมการนวดในทารกที่อยู่ในศูนย์ศึกษาเด็กเล็กค่ะ

Download เอกสาร  อบรมเรื่องการนวดทารกต่อความรู้การนวดของผู้ดูแล (3621 downloads)

About รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล

รองศาสตราจารย์ พัชรี วรกิจพูนผล กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ email address : ilovekid@cmnb.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top