ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

บทความวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เผยแพร่ฉบับเต็ม

Download เอกสาร  ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (3201 downloads)

 

 

About ผศ. ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ email address: thitima@cmnb.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top