บทบาทพยาบาลในการให้ยาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การให้ยาเด็กเป็นการปฏิบัติการพยาบาลที่สำคัญของพยาบาล ที่ต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น พยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ยาเด็กเป็นอย่างดี

Download เอกสาร  บทบาทพยาบาลในการให้ยาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (3482 downloads)

About ผศ. ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ email address: thitima@cmnb.org

Comments are closed.

Scroll To Top