หน้าบ้าน Newborn Sick newborn การดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ - ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการส่องไฟ

การดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ - ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการส่องไฟ

User Rating: / 140
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
การดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ
อาการและอาการแสดง
กลุ่มทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
การพิจารณาเลือกการรักษาในทารกครบกำหนด
ชนิดของแสงที่ใช้ในการรักษาด้วยการส่องไฟ
ข้อบ่งชี้ในการหยุดส่องไฟ
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการส่องไฟ
การพยาบาลฯ
เอกสารอ้างอิง
ทุกหน้า

ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการส่องไฟ

   - Increases metabolic rate ซึ่งอาจพบว่าทารกอาจมีน้ำหนักตัวลดลง
   - ncreased water loss / dehydration ทารกมีภาวะเสียน้ำมากจากการระเหยของน้ำ เพราะว่าอุณหภูมิรอบตัวของทารกสูงขึ้น จึงจะต้องมีการทดแทนโดยให้น้ำมากขึ้นกว่าเดิม หรือโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
   - Diarrhea ทารกอาจถ่ายเหลวจากการที่แสงที่ใช้ในการรักษา ทำให้มีการบาดเจ็บของเยื่อบุลำไส้ ทำให้มีการขาด enzyme lactase เป็นการชั่วคราว และจะดีขึ้นเมื่อหยุดการรักษาควรให้ทารกดูดนมมากๆ และบ่อยๆ เพื่อลดการเสียน้ำและเพิ่มการถ่ายอุจจาระ ถ้าทารกดูดหรือรับนม ไม่ได้หรือได้ไม่ดีก็ควรจะให้สารน้ำทางหลอดเลือด
   - Retinal damage ถ้าไม่ได้ปิดตาทารกให้มิดชิด อาจมีการบาดเจ็บเนื่องจากถูกแสงส่องนานทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นการดูแลทารกในช่วงที่รับการส่องไฟ ก็ควรจะปิดตาทารกให้มิดชิด
   - Bronze babyหรือ tanning ทารกอาจจะมีสีผิวคล้ำขึ้นจากการที่ต้องถูกแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานาน
   - Disturb of mother-infant interaction เนื่องจากต้องให้ทารกรักษาด้วยการส่องไฟอาจทำให้มารดามีโอกาสได้อุ้มและสัมผัสทารกน้อยลง ดังนั้นจึงควรให้มารดาเป็นผู้ป้อนนมแก่ทารกเพื่อใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสร้างสัมพันธภาพ
   - Thermodynamic unstable ทารกอาจมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือต่ำกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรประเมินสัญญาณชีพอย่างสม่ำเสมอทุก 4 ชั่วโมง
   - non-specific erythrematous rash อาจมีผื่นขึ้นตามตัวเป็นการชั่วคราว